Menu
Koшница

Гаранционни условия

"ЛАКСЕР" ООД  предоставя обичайна гаранция за качество и надеждност на повечето LED крушки, които предлага за срок от 12 месеца от датата на продажбата за физически лица и 6 месеца за юридически лица, освен  в случаите, когато е договорено друго.
Предоставената от нас гаранция към дистрибутори и търговци на дребно се разпростира и върху техните клиенти непряко
-при представяне гаранционен документ.
Гаранцията е валидна при представяне на гаранционен документ, удостоверяващ покупката с печат и дата,
и оригиналната опаковка на продукта със стикер и сериен номер на лед крушката, който го идентифицира.
Ако, клиентът не представи цитираните документи, той губи гаранцията.
За да важат гаранционните условия , моля запазете документа който се предоставя от куриера за ППП ( Пощенският Паричен Превод) и гаранционната карта!
Доставчикът (продавачът) отстранява възникналия проблем или заменя рекламираната стока със същата или близка по технически параметри, в случай че същия продукт не е наличен в срок от 7 работни дни от връщането на стоката към продавача.
Ако се налага по-дълъг срок,то гаранцията се удължава с толкова дни, колкото трае възмездяването на клиента, минус 7 дни. 
Дефектирането на стока не е основание за гаранционна замяна.
Замяна се извършва само след установяване на невъзможност за отремонтиране на дефекта по преценка на Доставчика.
Първоначалният гаранционен срок се запазва, независимо от това, дали стоката е била ремонтирана или заменена. 
 
ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за загуба на печалба или последвали загуби и щети вследствие дефектирало изделие


Разходите и рисковете при транспортирането за връщането и подмяната са за сметка на купувача!
Гаранцията не е валидна:
  • При повреди или външно въздействие върху продукта,
  • Следи от механични  удари,  
  • При намеса от страна на клиента  или трето лице в цялостта на продукта, вкл. прерязани или сменени захранващи кабели.
  • при транспортни дефекти и нарушена цялост на стоката -  прерязани или сменени захранващи кабели, в случай че няма констативен протокол, съставен от куриера, доставящ пратката или дефектът не установен в търговския обект